فرآيند جهاني شدن و سرعت پيشرفت هاي فني باعث دگرگوني سريع بازارها شده است . موفقيت در بازارهاي پرچالش آينده، مستلزم آمادگي لازم براي واكنش آگاهانه و سريع است. گسترش روزافزون فناوريها در زمينه كامپيوتر و ارتباطات و نياز جامعه به افزايش توانمنديها براي بكارگيري اين صنعت در جهت تسريع رسيدن به اهداف توسعه كشور، زمينه ساز آن شد كه در سال 1384 ، گروه شركت هاي مديران سيستم، توسط گروهي از نخبگان صنعت انفورماتيك،برق و الكترونيك كشور تاسيس شد و سپس در ابتداي سال 1389 موفق به ثبت شركت بعدي يعني امين مديران سيستم و دريافت روزنامه رسمي گردد. شركت امين مديران سيستم، با استفاده از تجارب مديريت و كارشناسان و با همراهي ذينفعان خود توانست در مدت كوتاهي جايگاه شايسته اي درصنعت الكترونيك و انفورماتيك بدست آورد و با برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت و تعيين خط مشي و فرايندهاي اصلي و پايه اي و حركت به سوي ماموريت سازماني، افق روشني را پيش روي خود ببيند واكنون كه قريب به سه سال از تلاش چشمگيروموفق آن مي گذرد، با داشتن پرسنل كارآزموده و بكارگيري فن آوريهاي روز دنيا، رو به سوي آينده دارد و اين را مرهون مديريت استراتژيك و تدوين برنامه پنج ساله و بيست ساله خود ميداند.

چشم انداز پنج ساله:


تبديل شدن به منبعي معتبر، نوآور و دانش محور در بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات منطقه و ارائه خدمات بر اساس احترام به مطابق “Total Solution’’ حقوق مشتري، توسعه و ارائه محصولات نرم افزاري و سخت افزاري، ارائه راه حلهاي جامع استانداردهاي جهاني و ارائه خدمات برنامه ريزي شده در ابعاد بي نالمللي.
ماموريت شركت:
 • پياده سازي فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت برنامه ريزي استراتژيك سازمانها.
 • توليد و يا بازاريابي توليدات و خدماتي كه بتواند مقرون بصرفه ترين راه حلها را در زمينه نيازهاي جاري و در حال ظهور تكنولوژي فناوري اطلاعات صنايع ايران ارائه دهد.
 • توسعه كمي و كيفي دانش فناوري اطلاعات بصورتيكه متناسب با شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور بوده و ايران را قادر سازد كه در سطح جهاني به رقابت بپردازد.
 • نشان دادن توان بخش خصوصي اقتصاد ايران از طريق كمك موثر به توسعه ملي و در عين حال پگيري موثر و كارآمد اهداف شركت.
 • برقراري ارتباط صحيح و توانمند با مشتري با استفاده از اصل نوآوري و خود باوري.
 • مديريت دانش در سازمان بطوريكه ذينفعان از آن منتفع گردند.
 • ايجاد شرايط كار و كيفيت زندگي كاري براي تمامي كاركنان بصورتيكه بتوانند به خواست ههاي فردي خود جامه عمل بپوشانند.

چشم انداز پنج ساله:
تبديل شدن به منبعي معتبر، نوآور و دانش محور در بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات منطقه و ارائه خدمات بر اساس احترام به حقوق مشتري، توسعه و ارائه محصولات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، ارائه راه‌حلهاي جامع “Total Solution’’ مطابق استانداردهاي جهاني و ارائه خدمات برنامه ريزي شده در ابعاد بين‌المللي.

ماموريت شركت:
 • پیاده سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت برنامه ریزی استراتژیک سازمانها.
 • توليد و يا بازاريابي توليدات و خدماتي كه بتواند مقرون بصرفه‌ترين راه‌حلها را در زمينه نيازهاي جاري و در حال ظهور تكنولوژي فناوري اطلاعات صنايع ايران ارائه دهد.
 • توسعه كمي و كيفي دانش فناوري اطلاعات بصورتيكه متناسب با شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور بوده و ايران را قادر سازد كه در سطح جهاني به رقابت بپردازد.
 • نشان دادن توان بخش خصوصي اقتصاد ايران از طريق كمك موثر به توسعه ملي و در عين حال پگيري موثر و كارآمد اهداف شركت.
 • برقراري ارتباط صحيح و توانمند با مشتري با استفاده از اصل نوآوري و خودباوري.
 • مدیریت دانش در سازمان بطوریکه ذینفعان از آن منتفع گردند.
 • ايجاد شرايط كار و كيفيت زندگي كاري براي تمامي كاركنان بصورتيكه بتوانند به خواسته‌هاي فردي خود جامه عمل بپوشانند.
عمده ترين محورهاي فعاليت شركت عبارتند از:
مشاوره در زمينه برنامه‌ريزي و سياست گزاري فناوري اطلاعات و ارتباطات.
ارائه سيستمهاي سرور، سیستمهای ذخيره‌سازي و پشتيبان گيري و نصب و راه‌اندازي و ارتقاء آن.
ارائه راه‌حلهاي جامع در زمينه تجهیزات الکتریکی، مخابراتی، شبكه و مديريت شبكه های مرتبط.
نصب و راه‌اندازي و شبكه هاي داده و مخابراتی مبتنی بر WAN, Campus LAN, LAN، Call Center ها
ارائه خدمات پشتيباني و نگهداري تأسیسات الکتریکال، سيستمهاي مخابراتی، كامپيوتري و شبكه سازمانها و شركتها.
ارائه آموزش‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات.
طراحی، نصب و پیاده سازی سیستم های امنیتی(دوربینهای مداربسته و گیتهای کنترل تردد و حضور و غیاب پرسنل)
ارائه كامپيوترهاي شخصی و همراه و جيبي.
مشاوره، طراحي و پياده‌سازي سيستمهاي امنيت اطلاعات (ISMS).
ارائه دستگاههاي امنيت شبكه و انواع Firewall.
ارائه و نصب انواع اتاقهای MDF، مراکز مخابراتی روستایی، مراکز سوئیچینگ داده، صدا و تصویر، دیتا سنتر ها، ICP ها، ISP ها و اتاق های سرور…
مشاوره و توسعه برنامه ریزی فروش (Bussines Plan) و اصول بازاریابی (Marketing).
مشاوره، طراحی و پیاده سازی CRM (Coustomer Relationship Management).
مشاوره، طراحی و پیاده سازی ECM (Enterprise Content Management).
مشاوره، طراحی و پیاده سازی KM (Knowledge Management) با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در سازمانها.
مشتريان شركت مدیران سیستم
برخي از مشتريان گذشته و حال شركت در زیر معرفی می شود.:
تماس با ما:
آدرس :
تهران، زرتشت غربی ، پلاک 104، واحد دوم
تلفن :
88390321-88390463
فکس :
88390296-021
ایمیل بخش فروش :
SALES@MODIRANS.IR
ایمیل بخش خدمات و پشتیبانی :
SUPPORT@MODIRANS.IR
ایمیل امور مالی و اداری :
OFFICIAL@MODIRANS.IR
ایمیل مدیریت :
CHAIRMAN@MODIRANS.IR
دانلود اطلاعات کامل
امین مدیران سیستم